Det var Lundbye til højre

Vor guldaldermalerven reddet ud af absurd navneforbistring

Lundbyekomitéen ser det som en af sine fornemste opgaver at værne om vor kære Johan Thomas’ gode navn og rygte.

Så vi var noget forfærdede, da vi blev gjort opmærksom på en absurd, grænsende til bizar navneforvanskning, som har stået på i længere tid. I fuld offentlighed, nærmere betegnet den offentlige trafik.

Busrute 551 mellem Kalundborg Station og Spangsbro har stoppested på Nørre Allé ud for den stille beboelsesvej, som har navn efter vor ven. ”J.Th. Lundbyesvej” er også navnet på stoppestedet. Men i bussens højttaler lød det, når stoppestedet blev annonceret: ”Næste stop J. Til højre Lundbyesvej”.

Der er tale om en mildt sagt lemfældig omgang med Lundbyes navn og det danske sprogs forkortelser. For det er jo rigtigt, at til højre forkortes th., men man behøver næppe være sprogprofessor for at regne ud, at der her er tale om et navneord – forkortelsen for Thomas.

Lundbyekomiteen tog straks affære og rettede henvendelse til Trafikselskabet Movia, som var meget hurtigt til at svare – og takke for at blive gjort opmærksom på fadæsen. Movia sendte fluks vores nødråb videre til Arriva, som er operatør på rute 551. Vi har efterfølgende konstateret, at der er bragt orden i de sproglige begreber. J.Th. Lundbye hedder nu det, han hed. Og befinder sig hverken til højre eller venstre.

Tilbage står, om fejltagelsen skyldtes manglende indsigt i navneforkortelser, eller at  indtalingen er foretaget elektronisk med anvendelse af kunstig (u)intelligens.

Stor tak til Nis Vind Larsen, fast passager på rute 551, for at have henledt vores opmærksomhed på besynderligheden og til Movia for hurtig redningsaktion.

Flere nyheder